Αν επιθυμείτε ανάπτυξη νέας συνεργασίας με το τμήμα εταιρικών πελατών B2B ή διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, εκμεταλλευμένοι τις δυνατότητες του E-shop της Εταιρείας μας, μπορείτε να υποβάλλετε την παρακάτω αίτηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

If you wish to establish a business to business (B2B) cooperation or to expand your existing one taking advantage of our E-shop possibilities, please submit the following application and we will contact you.